Bel 035-601 01 67 voor vragen en advies
Van Doorn Soest

BRL 9335-4

Uiteraard beschikken wij over de juiste certificering voor de verkoop van grondproducten zoals teelaarde en bemeste tuinaarde.

NL-BSB productcertificaat 9335-4

Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten

Van Doorn-Soest is producent van bodemverbeterende kwaliteitsproductenvan onder andere teelaarde, bemeste tuinaarde, bomengrond en bomenzand. In de BRL9335-4 worden deze producten als volgt genoemd; Samengestelde Grondproducten. Dit zijn producten, die zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals bijvoorbeeld groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garandeert Van Doorn-Soest, dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarden hetgeen betekend dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Van Doorn-Soest geeft met deze protocollen invulling aan de geldende wet- en regelgeving (besluit Bodemkwaliteit; wet Bodembescherming; wet Milieubeheer; wet Verontreiniging Oppervlaktewateren).

Klik op een foto voor vergroting

Postadres
Koningsweg 33, 3762 EA Soest
Postbus 15, 3760 AA Soest

Bezoekadres
A.P. van Doornweg 1, Soest
Routebeschrijving

Nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden
Copyright 2019 Van Doorn - Soest Webdesign by RETO