Bel 035-601 01 67 voor vragen en advies
Van Doorn Soest

Grondbank conform BRL 9335-1

Voor het innemen van (ongekeurde) grond uit niet verdachte locaties hebben wij een grondbank conform de vereiste certificering BRL 9335-1

NL-BSB productcertificaat 9335-1 / BRL 9335-1

Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 
Van Doorn-Soest is gecertificeerd voor inname van grote en kleine partijen grond. De grondstromen, die ons worden aangeboden, worden volgens het protocol vanaf het moment van inname tot aan de levering op de plaats van eindbestemming gecontroleerd en inzichtelijk bewaakt. Tussentijds in het traject vinden er bodemonderzoeken plaats die moeten bevorderen, de grond de juiste bestemming en toepassing in de toekomst gaat krijgen. Van Doorn-Soest geeft met dit protocol invulling aan de geldende wet- en regelgeving (besluit Bodemkwaliteit; wet Bodembescherming; wet Milieubeheer; wet Verontreiniging Oppervlaktewateren).


Copyright 2022 JdB groep Webdesign by RETO