Bel 035-601 01 67 voor vragen en advies
Van Doorn Soest

BRL 9335-4

Wij beschikken over de juiste certificering voor de verkoop van grondproducten, zoals teelaarde en bemeste tuinaarde.

NL-BSB productcertificaat 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten

Van Doorn-Soest is producent van bodemverbeterende kwaliteitsproductenvan onder andere teelaarde, bemeste tuinaarde, bomengrond en bomenzand. In de BRL9335-4 worden deze producten als volgt genoemd; Samengestelde Grondproducten. Dit zijn producten, die zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals bijvoorbeeld groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garandeert Van Doorn-Soest, dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarden hetgeen betekend dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Van Doorn-Soest geeft met deze protocollen invulling aan de geldende wet- en regelgeving (besluit Bodemkwaliteit; wet Bodembescherming; wet Milieubeheer; wet Verontreiniging Oppervlaktewateren).

Onze producten met BRL 9335-1 certificaat:

Klik op een foto voor vergroting
Copyright 2021 Van Doorn - Soest Webdesign by RETO