Bel 035-601 01 67 voor vragen en advies
Van Doorn Soest

BRL 9335-4

Wij beschikken over de juiste certificering voor de verkoop van grondproducten, zoals teelaarde en bemeste tuinaarde.

NL-BSB productcertificaat 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten

Wij zijn producent van bodemverbeterende kwaliteitsproductenvan onder andere teelaarde, bemeste tuinaarde, bomengrond en bomenzand. In de BRL9335-4 worden deze producten als volgt genoemd; Samengestelde Grondproducten. Dit zijn producten, die zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals bijvoorbeeld groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garanderen wij, dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarden hetgeen betekend dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Met deze protocollen geven wij invulling aan de geldende wet- en regelgeving (besluit Bodemkwaliteit; wet Bodembescherming; wet Milieubeheer; wet Verontreiniging Oppervlaktewateren).

Onze producten met BRL 9335-1 certificaat:

Klik op een foto voor vergroting
Copyright 2022 JdB groep Webdesign by RETO