Bel 035-601 01 67 voor vragen en advies
Van Doorn Soest

Handboek Bomen 2018

Norminstituut Bomen: Handboek Bomen 2018

Onze boomsubstraten voldoen aan de adviezen en eisen in het Handboek Bomen 2018 van het Norminstituut Bomen.

Het Norminstituut Bomen heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte te verbeteren en ontwikkelt hiervoor normen, procedures en regelgeving.

Het Handboek Bomen bevat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen voor de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Het Handboek Bomen wordt gebruikt om de professionele kwaliteitszorg rond bomen te borgen. Dat kan bijvoorbeeld door naar het Handboek Bomen te verwijzen in een boombeleidsplan of in aanbestedingen.

Copyright 2022 JdB groep Webdesign by RETO