Bel 035-601 01 67 voor vragen en advies
Van Doorn Soest

Inname invasieve exoot zoals Japanse duizendknoop

Invasieve exoot
De reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop zijn invasieve exoten. Invasieve exoten komen van nature niet in Nederland voor en zijn schadelijk voor de natuur. De reuzenberenklauw komt steeds vaker voor in verstedelijkt gebied en kan vier meter hoog worden. Het sap van deze plant heeft een schadelijke werking op huid en ogen en kan flinke brandwonden zelfs blindheid veroorzaken. Japanse duizendknoop is een sterk woekerend kruid en heel moeilijk te verwijderen. De plant heeft negatieve effecten op de verkeersveiligheid, de biodiversiteit en de waarde van (bouw)grond.  

Bestrijden reuzenberenklauw
Volgens de Europese wetgeving is het verboden om de reuzenberenklauw te telen of te verkopen. Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om de reuzenberenklauw te bestrijden en zijn moeten maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan. Biologische bestrijdingsmethoden zijn begrazing door bijvoorbeeld schapen, behandeling met schimmels en behandeling met aaltjes bij de ondergrondse delen en met kevers bij de bovengrondse delen. Tevens wordt de reuzenberenklauw bestreden door het uitsteken van jonge planten en het uitboren van de wortel van oude en jonge planten. Herhaald maaien in combinatie met handmatig schoffelen voorkomt dat de plant in bloei komt of tot zaadvorming overgaat. 

Onschadelijk maken Japanse duizendknoop
Naast het bestrijden van de plant op de groeiplaats, is het veilig afvoeren en verwerken van grond en groenafval met Japanse duizendknoop van groot belang. Gecontroleerde compostering maakt de Japanse duizendknoop onschadelijk. Met gecontroleerde compostering wordt bedoeld dat het materiaal onder specifieke procescondities minimaal drie dagen bij een temperatuur van 55 graden wordt gecomposteerd. Dit gebeurt alleen bij professionele composteerbedrijven, die hiervoor zijn gecertificeerd.

Landelijk protocol omgaan met Aziatisch duizendknopen
Stichting Probos heeft samen met een aantal andere partijen een Landelijk protocol gemaakt over het omgaan met Aziatische duizendknopen. Dit protocol biedt handvatten om verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan en de duizendknopen te beheersen en te verwijderen. Van Doorn-Soest werkt volgens dit protocol.

Inname reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop 
Grond en groenafval met reuzenberenklauw en/of Japanse duizendknoop nemen wij in. Dit moet vooraf worden aangemeld en separaat worden ingeleverd. Bel 035-6010167 of stuur ons een e-mail.

Meer informatie over verwerking Japanse duizendknoop
Zie meer informatie over het veilig verwerken van de Japanse duizendknoop op https://bvor.nl/blog/veilig-verwerken-japanse-duizendknoop/

Videofragment invasieve exoten
Bekijk een videofragment van de RVO over invasieve exoten


Copyright 2022 JdB groep Webdesign by RETO