Bel 035-601 01 67 voor vragen en advies
Van Doorn Soest

NL-BSB productcertificaat 9335-1 en 9335-4

25-11-2009
NL-BSB productcertificaat 9335-1 en 9335-4

VAN DOORN-SOEST HEEFT TWEE NIEUWE CERTIFICATEN: 

  • BRL 9335-1
  • BRL 9335-4

Najaar 2009 hebben wij het NL-BSB productcertificaat 9335-1 en 9335-4 behaald. Deze certificaten zijn afgegeven op basis van BRL (Beoordelingsrichtlijn) 9335 'Grond' en worden beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De certificaten houden het volgende in:

NL-BSB productcertificaat 9335-1
Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (BBK)
Van Doorn - Soest is gecertificeerd voor inname van grote en kleine partijen grond. De grondstromen, die ons worden aangeboden, worden volgens het protocol vanaf het moment van inname tot aan de levering op de plaats van eindbestemming gecontroleerd en inzichtelijk bewaakt. Tussentijds in het traject vinden er bodemonderzoeken plaats die moeten bevorderen, dat de grond de juiste bestemming en toepassing in de toekomst gaat krijgen.

NL-BSB productcertificaat 9335-4
Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten
Van Doorn - Soest is producent van bodemverbeterende kwaliteitsproducten van onder andere teelaarde, bemeste tuinaarde, bomengrond en bomenzand. In de BRL9335-4 worden deze producten als volgt genoemd; Samengestelde Grondproducten.

Dit zijn producten, die zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals bijvoorbeeld groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garandeert Van Doorn - Soest, dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse "Achtergrondwaarden" hetgeen betekend dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Van Doorn - Soest geeft met deze protocollen invulling aan de geldende wet- en regelgeving (besluit Bodemkwaliteit; wet Bodembescherming; wet Milieubeheer; wet Verontreiniging Oppervlaktewateren).


Nieuwsoverzicht

Copyright 2022 JdB groep Webdesign by RETO